Diversiteitsbeleid


Gouda - Op het reformatorische Driestar College in Gouda ontstonden de afgelopen tijd spontaan gebedsgroepjes van leerlingen. Ze baden in lokalen voor de school, de docenten en de leerlingen. De groepjes bleken een grote aantrekkingskracht te hebben op medeleerlingen, aldus het jaarverslag van de onderwijsinstelling over 2009. De schoolleiding was niet onverdeeld gelukkig met de ontwikkeling. Op zichzelf, meldt de directie, is zij blij met de initiatieven, maar ze vindt dat het bidden wel moet passen 'binnen de uitgangspunten van de school' en dat de hele schoolbevolking zich er bij thuis moet kunnen voelen. Daarom zijn gebedsgroepjes voortaan alleen nog toegestaan als ze onder leiding staan van een docent en voorafgegaan worden door bijbelstudie. Spontane kringgebeden zijn uit den boze 'vanwege de diversiteit van opvattingen hierover'.