Karaktereigenschap


"Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap die positief ingezet kan worden. Bijvoorbeeld om gevaar te signaleren of om in de gaten te hebben of iemand liegt, om kleine nuanceverschillen waar te nemen, om intens te genieten van kunstuitingen of om zich scherp te concentreren. De hooggevoelige is vaak een gewetensvolle, harde werker, begaan met anderen, vredezoekend en iemand die diep nadenkt over het leven."