Halt Stop


'Sinds 1 januari 2010 voert Halt niet langer de Stop-reactie voor kinderen jonger dan 12 jaar uit. In 2008 is door het WODC onderzoek gedaan naar de theoretische onderbouwing en uitvoering van de Stop-reactie. Deze bleek een aantal waardevolle en werkzame factoren te kennen, maar als geheel was de aanpak onvoldoende effectief. Daarnaast bleek dat maatregelen voor deze doelgroep uitsluitend effectief kunnen zijn als deze zich vooral richten op (ondersteuning van) de ouders.'