En katjes


Van knoppen bol op punt van openbarsten en katjes (aarachtige, met onvolledige, eenslachtige bloemen dicht bezette bloeiwijzen), de nacht tot krijsens toe ontsteld om het verdommen van gelijken (in aard of hoedanigheid overeenkomen), verweert de blanke boer van bleek gezond naar iets gebruinder en lacht de stedeling zich tussen alle krolse kracht (geheel van fysieke en zedelijke vermogens) van rozenknop en plantenwrat en de verdikte stengel uit zichzelf een zielsgelukkig tuinder.