Strikvraag


Met peuren naar de levensaard geraak je niet veel verder. Meer gangbaar is vandaag de cognitieve therapie. Je doen en laten trainen en je oefenen in wil. Dressuur kortom. Ook lichaamssport en schaven aan je houding sterken volgens zeggen welbevinden. De stormbaan op, de trimzaal op een holletje. Het hele arsenaal van zijn verlegd naar uitingen. Al blijf ik opgewekt de hamvraag stellen: wie ben jij?