De collectie


Waar het nu op aan komt is dat er kopers gevonden worden voor de collectie. Daarbij is het voor de curatoren van minder belang dat de collectie bij elkaar blijft. Over de waarde van de individuele werken lopen de meningen sterk uiteen. Van meerdere kunstenaars zijn zoveel werken beschikbaar, dat het enkele topstuk dat er tussen zit des te scherper laat zien van hoeveel mindere kwaliteit de andere werken zijn. Bij het exposeren van de gehele collectie kunnen deze kwaliteitsverschillen juist mooi illustreren waar de kunstenaar in vooruit gegaan is, en waar hij zijn hoogtepunt bereikt heeft, maar als losse werken vallen deze opzetjes, deze mindere prestaties als niemendalletjes buiten de boot. Toch kan de collectie nog wel iets opbrengen als ze versnipperd raakt. Ieder stuk zal dan op basis van puur persoonlijke smaak bekeken gaan worden en nagegaan zal moeten worden of een enkel stuk toevallig wil matchen met een interieur, de kleur van een bankstel, de sfeer van een behang, de afmetingen van een leeg wandje. Als ondernemer steek je dan je voorsprieten uit, houd je rekening met de herfst en de naderende winterdepressies, en kies je iets fleurigs, iets positiefs, dat vooruitloopt op zonniger dagen, op vrolijker tijden en ach, de rest laden we dan maar weer in.