The Morning After


[..] een heerser die ergens met steun van de bevolking een nieuwe machtspositie verworven heeft, moet goed nagaan op grond van welk motief degenen die hem gesteund hebben, dat deden. Als dit niet zijn oorzaak vindt in een natuurlijke genegenheid voor hem, maar enkel en alleen voortkomt uit ontevredenheid met het vroegere bewind, dan zal het hem zeer veel inspanning en moeite kosten hen te vriend te houden, aangezien hij hen immers onmogelijk tevreden kan stellen. Wanneer hij aan de hand van voorbeelden uit heden en verleden nagaat wat hiervan de oorzaak is, zal hij tot de conclusie komen dat het voor hem veel makkelijker is om die mensen als vrienden voor zich te winnen en als zodanig te behouden, die tevreden waren met het vroegere bewind en dus vijanden waren van hem, dan degenen die uit ontevredenheid vrienden van hem werden en hem steunden bij de verovering van de macht. (Niccolò Machiavelli, 1513)