Een beeldenroute (5)


Optima Forma

Het verhaal van de lotgevallen van het beeld de Phoenix van de kunstenaar Fred Carasso is tragisch. Vol slagen staat het beeld, oorspronkelijk in 1960 geplaatst op het Bolwerk en in 1969 verplaatst naar het Oranjeplein, waar het enkele jaren geleden werd getroffen door een boom waarna bronsrovers grote delen van het kunstwerk ontvreemden, op sterven na dood op zijn uiteenvallend plateau. Naam van de kunstenaar, naam van het beeld en zijn historie ontbreken. In de volksmond wordt het geval inmiddels Optima Forma genoemd, naar het vanaf 2002 ingezette taakstellingstraject van de gemeente Gouda, waaronder ook de cultuursector heeft geleden. In de concept-cultuurnota 2008-2011 van burgemeester en wethouders aan de raad van de gemeente Gouda wordt voorgesteld in te stemmen met het formuleren van beleid over beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte in Gouda. Het onderhoud van de openbare ruimte in Gouda is na 2006 voorlopig voor tien jaar overgedragen aan Cyclus, een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en afval. Grote kans dat het jonge gewas tussen de wijkende stenen van het voetstuk binnenkort wordt weggeschoffeld door een groenvoorzieningmedewerker met een arbeidsbeperking. Kunstherstel moet ergens beginnen.