Ruimte voor consumptie


Gouda - Het oppervlak dat nodig is voor de Nederlandse consumptie is ruim drie maal zo groot als Nederland zelf. Per persoon gebruiken wij ongeveer 0,7 hectare. Het grootste deel van de voor Nederland benodigde ruimte is bestemd voor de productie van voedsel en bomen (voor papier, karton en andere houtproducten). Het ruimtebeslag voor voeding geldt vooral de productie van zuivel en vlees. Met name de verbouw van veevoer vergt veel oppervlakte. Door dit ruimtebeslag is de Nederlandse consumptie mede schuldig aan het verlies van biodiversiteit op aarde. Ruimte voor consumptie gaat ten koste van natuur. Vergeleken met veel andere rijke landen, steekt het ruimtegebruik van Nederland relatief gunstig af. Dat komt omdat de gronden die voor de Nederlandse consumptie benut worden een hoge landbouwproductiviteit hebben en omdat weinig biomassa wordt gebruikt voor energie.