Passende plek


"Vaak is het anders-zijn op zich al een probleem. Net als alle minderheden moeten zij zich staande houden in een maatschappij die niet is afgestemd op hun behoeften en belangen. Velen kunnen in hun jeugd niet laten zien hoe ze werkelijk zijn. Dat leidt tot een laag zelfbeeld, onderpresteren, eenzaamheid, perfectionisme of emotionele overgevoeligheid. Pas als de betrokkene weet dat hij intelligenter is dan anderen, begrijpt dat zijn problemen voortkomen uit een andere woordenschat, abstractere ideeën of een grotere betrokkenheid, wordt het mogelijk een passende plek te vinden in de maatschappij."