Een beeldenroute (1)


Kunst kwijt? Kijk in de rekken

 

Welkom in Gouda, de stad van gezamenlijke waarden en individuele geniën. Gouda, de stad van Erasmus, die eruit vertrok, net als het plateel, het vee, de kazen, de pijpen en de klompen. Maar ook de stad waar ze op je fiets passen, en beelden oprichten van echte kunstenaars. Twee uiterst bevoegde gidsen, dienaren van muzen maar door het verdwijnen van de muzen om ‘t hand en bij wijze van werkverschaffing nu als fietsenbewaarders aangesteld, wijzen u in hun vrije tijd een sluipweg langs een speciale beeldenroute, die een indruk geeft van het culturele zelfbeeld van de stad anno 2009. De twee meesters, fraai verbeeld door Jo Uiterwaal, treft u aan direct bij de uitgang van het station aan de zuidzijde. Boven de geparkeerde en omgevallen rijwielen houden stand op hun zuil, iets scheef gezakt, de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, iconen van de hoop op een gunstig artistiek klimaat in de stad, waar zij leefden en werkten, vijfhonderd jaar geleden. De kraai is uit een gedicht van de dichteres Frida Domacassé. De rondleiding is gratis.