Eigenlijk ben ik een dichter (2)In dit distichon overheerst het mannelijk rijm: scheur-deur.
Het rijmschema zouden we gepaard kunnen noemen.
Daarnaast is er sprake van binnenrijm in de tweede regel: deur-deur,
wat in feite zowel rijk rijm (rime riche) als alliteratie is.
‘Deur tot deur’ is als beeldspraak een voorbeeld van de synecdoche en wel die van de pars pro toto, waarbij de huizen worden aangeduid met een deel van het geheel.
Het overheersende metrum is de jambe, met een antimetrie aan het begin van de eerste regel, waardoor de voornaam ‘Henk’ extra benadrukt wordt.

P.M.