Promovendi


Gouda - Een kweekvijver van talent is essentieel voor Nederland als kennisland. Jonge onderzoekers zijn de innovatoren van morgen. Alleen met een groot onderzoekspotentieel komen er genoeg talenten bovendrijven om in de toekomst topwetenschap te kunnen bedrijven. De gezamenlijke universiteiten willen deze kweekvijver helpen vormen door vijfhonderd promovendi extra per jaar op te leiden. Dit is een verhoging met een kwart ten opzichte van de huidige tweeduizend.