CadansDe cadans van de trein
Zingt een lied:

Zu-lu-toe-ter

Do-ping-zon-daar

Pan-de-mie

Steekmuggen-ont-wikkeling

Woer-den

Home-less-ness

Gouda

(We fietsten vandaag langs “Doosje”)