De lucht bestaat


"We weten dat de lucht bestaat uit moleculen van verschillende gassen en die moleculen op hun beurt uit atomen. De atomen zijn opgebouwd uit een kern, waarin een bepaald aantal deeltjes met een positieve lading zit, omhuld door een schil of schillen met negatief geladen deeltjes (elektronen). Het atoom is van zichzelf elektrisch neutraal. In beginsel geldt dit ook voor de moleculen. Ze worden gevormd door atomen die zich aan elkaar binden, ofwel doordat de één een negatief geladen deeltje afstaat aan de ander, ofwel omdat ze deeltjes uit hun schil samen delen. Als atomen of moleculen elektronen verliezen, raken ze positief geladen. Het inademen van lucht met veel positief geladen moleculen is ongezond."