Van steen


Dit zijn je laatste maanden bij de kerk, waar vader en zijn voorgeslacht hun werkzaam leven leidden. Waar zij de steen tot sater hakten, graniet tot liefdesgod of tot centaur. Waar baltic brown, carrera bianco, blozend marmer gestalte aannam als van cupido of engelenvlerk (de liefhebber spreekt merkbaar warmer daar iets uit rots tevoorschijn treedt). Alleen de stad is hier van steen en laat zich niet verzagen. Waar anderen een veelgeflitste ambachtsman terstond op eer trakteren, laat zij hem heengaan zonder krans of zerk.