IJdeltuiten


Spreken en denken zijn het oneens over welke van de twee de ander voorafgaat. Zij komen met heren bijeen. “Denkvermogen staat hoger”, zegt de oudste. Het spreken antwoordt: “Ik verwerf mij door de spraak wat ik wil”. Daarop spreekt de oudste tot hem: “Er zijn twee denkvermogens, het beweeglijke, en het onbeweeglijke. Het onbeweeglijke is bij mij. Het beweeglijke is in jouw gebied, dáárvan ben jij de meerdere, maar aangezien je me persoonlijk trotseert, schoonheid, zul je nooit na een diepe uitademing spreken.”