Invloedssfeer


"Vraag: U zei dat een macho-man iemand is die te lang heeft vastgezeten aan zijn moeder. Maar hoe zit het met een verwijfde man? Verkeert die in de invloedssfeer van zijn vader? Antwoord: Nee, in dit opzicht zijn de macho-man en de verwijfde man hetzelfde, beiden staan onder invloed van de moeder. Ook een Don Juan is een moederskindje dat de stap naar de mannelijkheid niet heeft kunnen maken. Door veel vrouwen te hebben, hoopt hij te kunnen deelnemen aan het vrouwelijke. In iemands invloedssfeer verkeren wil eenvoudig zeggen onder iemands invloed staan. Wanneer het voor een meisje heel belangrijk is om haar vader te behagen, dan is zij in zijn invloedssfeer. Of, zoals in sommige gezinnen gebeurt, moeder en zoon spannen samen in verachting jegens de vader. Dat is wat ik bedoel."