Mijn hemel!


Grommen janken gieren in de bocht. Veel te vlug voor dit circuit. Jeuk! Jeuk! Jeuk! Drie keer om mijn as, even een stukje gras, loeiend op de schansen aan. Kamikaze. Onverstand op nul. Rücksichtslos ontvlambaar. Met de doodsverachting van de blinde zelfmoordterrorist vlieg ik op het steil obstakel aan. Radiografisch aangevuurd, opgejut tot heldenmoed, van hogerhand gestuurd. Collateral damage inbegrepen, schade voor lief. Jeuk! Jeuk! Jeuk! Grip verloren. Mijn hemel! Als een vlo.