Ter opwarming


"Hopsakee is een bewegingslandschap met allerlei materialen. Het Hopsakee-bewegingslandschap wordt opgesteld in een vertrouwde omgeving (gymzaaltje, refter of eigen klasje). Verdeeld in vier groepen doorlopen de kinderen vier speelhoeken gedurende twintig minuten. Speelhoek één behelst het rijden op fietsjes en rijwielen. In de tweede bouwen de kinderen met blokken en klauteren zij op modulusblokken. Speelhoek drie is voor het gooien en vangen van ballen. In speelhoek vier maken de kinderen muziek met instrumenten en bewegen zij op die muziek. Voor we beginnen zeggen we het Hopsakee-rijmpje en maken we een dansje ter opwarming."