Gezichts-illusie


Tot het fenomeen der geloofwaardige gezichts-illusies moet zeer zeker ook het velen uit eigen ervaring bekende verschijnsel gerekend worden dat hierin bestaat dat men - op straat loopend - een bekende meent te zien, dien men gedurende geruimen tijd niet ontmoet heeft, terwijl men de ontmoeting ook niet verwacht. Komt de persoon, waarin men de bekende meent te herkennen, dichterbij, zoo blijkt men zich vergist te hebben. Men vervolgt nu zijn weg om kort daarna den bekende - met betrekking tot wiens persoon men zoo juist illusioneerde - nu inderdaad te ontmoeten. Voor zoover wij hier met een verschijnsel van paranormalen aard te doen hebben valt het moeilijk uit te maken of wij met telepathie dan wel met profetie te doen hebben... (Dr. W.H.C. Tenhaeff, 1936)