Zeemanskunst


"De volgende dag maakt de brigantijn gebruik van de stroming om zijn weg te vervolgen en plotseling zien we de onafzienbare watervlakte van de Zuidzee. Zeemanskunst is nodig om te verhinderen dat het schip terechtkomt in draaikolken. Het uit de vaarweg stromende water stoot hier namelijk op enorme rollers uit de oceaan. Met veel inspanning weet de bemanning het vaartuig naar de andere kant van de zeearm te manoeuvreren. Daar pikken we de zuidoostelijke stroming op en niet veel later bereiken we de betrekkelijke veiligheid van El Paso. Als we na dagen met ons goede nieuws terugkeren, bereiden de achterblijvers ons een groots welkom. De kapitein-generaal, aan wie het bericht direct wordt doorgegeven, moet huilen."