Rattenvangers


Gouda – In Gouda en omgeving zijn het hele jaar door rattenvangers actief. Ze jagen op de muskusrat. Die vreet rietkragen weg en graaft zich een woning met veel gangen in slootkanten. Als gevolg daarvan verzakken oevers en slibben sloten dicht. Soms verstuiken koeien een poot in holtes bij de slootkant. In de winter van 2001 op 2002 voerde het waterschap van de Krimpenerwaard een complete oorlog tegen de muskusrat. Negentig vangers doodden in totaal 28.000 dieren. Of jagen op muskusratten zin heeft, is nooit aangetoond. Een populatie muskusratten kan zich in één jaar verzesvoudigen. Daar staat tegenover dat de populatie ook snel weer slinkt. Meer dan de helft van de jonge dieren sterft meestal binnen een jaar door ziekte, ondervoeding of territoriumgevechten. Waarschijnlijk zouden veel ratten die vandaag in de val lopen, over enkele weken of maanden een natuurlijke dood zijn gestorven. Tijdens de schoonveegactie in de Krimpenerwaard werd in de rest van Zuid-Holland nauwelijks nog op ratten gejaagd. Toch namen de aantallen daar niet toe. In de Hoekse Waard liepen de vangsten zelfs terug. Groei was er opmerkelijk genoeg alleen in de Krimpenerwaard.