ZOAB


Het regent De stad Loopt vol

Het ZOAB wordt zompig

En hangt zwaar Aan de aarde

Waar op twaalf meter Diepte

De grond Wacht op herhaling