Een balans


Een balans zoeken tussen werk en gevaar, hoogte en vrees, afgrond en peiling. Correcte posities innemen ten opzichte van collega's en natuur. Samenwerking aandurven om iets te bereiken. Elkaar vertrouwen. Op het juiste moment de onderlinge band aanhalen of laten vieren. De diepte van het water inschatten. Je grenzen verleggen. In kritieke situaties je evenwicht vinden.