Tot slot


ze verdient een gedenksteen
onze hoogbegaafde aarzelaar
fotograaf dichter muzikant
tot voor kort gewetensvol
tante pos van half gouda
performer schilder costumière
bewaarder van briefgeheimen
en postdoc nabesteller
van verheugende gedachten
- een gedenksteen in goud


met het overlijden van ria volk
(1961-2023) komt een einde
aan zeventien jaar halfgouda