Afgerond


"Hoewel we veel woorden een precieze betekenis zouden kunnen geven, doen we dat meestal niet. Niemand die hoort dat Nederland zestien miljoen inwoners heeft, voelt zich bedrogen als het er 15.892.253 blijken te zijn. We gebruiken liever ronde getallen en we kunnen getallen ook naar boven of beneden afronden (er ronde getallen van maken). Wat kan er nu rond zijn aan een getal?"