Een plek


Uit vele onderzoekingen is gebleken, dat de bliksem vaak niet de hoogste toppen in het landschap kiest maar bijvoorbeeld juist in dalen of lagere punten naast een hoge schoorsteen of kerk inslaat. In de wichelroede-literatuur is steeds gewezen op het verband tussen wichelroedebanen en blikseminslag. Vooral elkaar kruisende banen zouden zeer gevaarlijk zijn door hoge frequentie van blikseminslag. Een plek met kruisende wichelroedebanen zou kunnen duiden op een gebied met zeer hoog bodemgeleidingsvermogen. Uit de theoretisch-physische beschouwingen van Ollendorf en Von Fritsch en de laboratoriumproeven van Bogoiavlensky, Dauzère, Norinder, Salka, e.a. is gebleken, dat de aanwezigheid van een goede geleider temidden van slechter geleidend materiaal de bliksem aantrekt, zodat de bliksem vooral hier inslaat. (Dr. S.W. Tromp, 1952)